Informasjon om prisliste og prosjektpriser fås ved henvendelse til administrasjonen.

Telefon Administrasjon v/ Anne Kristin Bondhus: +47 917 30 095